Mobiele toiletten Afghanistan veel te klein

Afghaanse mannen die met argwaan naar een plakband-ding kijken.

Met grote argwaan worden de eerste stap naar civilisatie bekeken. Helaas vielen de door de VN aangeleverde modellen door een cruciale fout ietwat klein uit.