Privacy

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt — via formulieren of e-mail — worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. Wij distantiëren ons van het versturen van ongevraagde commerciële e-mail berichten (spam).

De gegevens die u verstuurt via onze formulieren en de e-mail correspondentie die u met ons uitwisselt, vinden plaats via een onbeveiligde verbinding (geen encryptie). Dit houdt in dat mogelijk verlies of misbruik van deze verzonden gegevens door buitenstaanders een risico is. In het geval van verlies of misbruik door derden kunt u ons hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Copyright © 2004-2010 barslecht. Alle rechten voorbehouden. Dat en je moeder is kut.